Authentieke Kracht werkt op basis van een (Internationale) Ethische Code of Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Authentieke Kracht zijn geëxpliciteerd. Mochten er onverhoopte klachten van de coachee of deelnemer op dit terrein zijn, dan gaat de voorkeur er naar uit dat deze klacht rechtstreeks met Authentieke Kracht wordt besproken. Wij zullen de ontvangst van uw klacht binnen twee weken bevestigen. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Authentieke Kracht streeft ernaar de klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht er een langere tijd onderzoek moeten worden gedaan, dan wordt de coachee of deelnemer hiervan op de hoogte gesteld en krijgt een indicatie binnen welk termijn het uitsluitsel gegeven wordt.
Mocht je na afhandeling van de klacht nog ontevreden zijn, dan kan de klacht aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie waarbij Authentieke Kracht is aangesloten. Dit is de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches). De heren M. Heynen, E. Dijxhoorn en A.J Buit de klachtfunctionarissen van de NOBCO. Het oordeel van NOBCO is bindend voor Authentieke Kracht. Eventuele consequenties worden door ons binnen vier weken afgehandeld.